Klatovská 926 / 148 00 Praha 4 Kunratice / Česká republika / vlastimil.sobota@worldonline.cz
O EX LIBRIS
2018
Ex libris Birgit Stiegler Ex libris Lodewijk Deurinck Ex libris Felix Černoch Ex libris Libuše Machová Ex libris SSPE
2017 EXLIBRIS
Drobné grafické dílko, bylo původně vlepováno do knihy, aby zde zapomětlivému čtenáři neodbytně připomínalo jejího skutečného vlastníka. Objednavatelé exlibris odpočátku dbali o dokonalost jeho výtvarné formy a zároveň také o sdělnost obsahu exlibris: mělo být dokladem zadavatelova vzdělání, ušlechtilých zájmů a zálib. Tyto požadavky musí splňovat i současné exlibris,třebaže se již dávno změnilo jeho poslání. Ze značky vlastníka se stal sběratelský objekt.

František Dvořák: Současné české exlibris
Ex libris Nurgul Arikain Ex libris Jan Bruggheman Ex libris Noemi Kočí Ex libris Vlastimil Sobota Ex libris Helga Becker Bickerich
Ex libris Jitka Šálená Ex libris Miluše Kočová Ex libris Jaroslav Hrabec Ex libris Jakub Petr Staněk Ex libris Bára Staňková Ex libris Antonín David Staněk
2016
Ex libris Birgit Stiegler Ex libris Marie Ortová Ex libris Jaroslav Hrabec Ex libris Jindřiška Jiráková Ex libris Alena a Alois Sassmannovi
2015
Ex libris Lasse Oke Ex libris Zdenka a Miloš Čenský Ex libris Jaroslav Hrabec Ex libris Miroslav Petřík Ex libris Eva Zámostná Ex libris Alena Sassmannová Ex libris Svatopluk Doseděl Ex libris Jana Sobotová
2013
Ex libris Pavel Vlček Ex libris Anna Tichá Ex libris Jindřiška Jiráková Ex libris Jiří Hlinovský Ex libris Filip Novotný
2012
Ex libris Anna Tichá
2009
Ex libris Jan Silák Ex libris Marie Jirsáková Ex libris Jindřiška Jiráková
Ex libris Jana Sobotová
2008
Ex libris Marian Lamprecht Ex libris Sobotovi z Kunratic Ex libris Jan Langhammer
2007
Ex libris Růžena Buriánová Ex libris Gerald Aschenbach Ex libris Gerald Aschenbach Ex libris Stanislav Šereda Ex libris Jana
Ex libris V. Fleyberk Ex libris S. Hlinovský
2004
Exlibris Jan Langhammer Exlibris Václav Rusek Exlibris Jana Sobotová Exlibris Eva Němcová Exlibris Jitka Tunková
ex libris Petr Kábrt ex libris Petr Kábrt ex libris Petr Kábrt ex libris Petr Kábrt
2003
Exlibris Jiřina a Jiří Kašlíkovi Exlibris Václav Rusek Exlibris Vlastimil Sobota Exlibris Vlastimil Sobota Exlibris Vlastimil Sobota Exlibris Vlastimil Sobota Exlibris Petr Chlad
2002
Exlibris Ilyes István Exlibris Vlastimil Sobota Exlibris Jaroslav Maštalíř
1999
Exlibris Jan Tunka Exlibris Jan Tunka Exlibris Jidřiška Jiráková – Pelikánová Exlibris Jana Sobotová
1998  
Exlibris Vilém Šmidt
1997
Exlibris Jindra Jiráková Exlibris Marie Starorežná Exmusicis František Šára
1996
Exlibris Yvona Sobotová Exlibris Václav Rusek Exlibris Jitka Sobotová
1994
Exlibris Jana Sobotová Exlibris Jana Jurašková Exlibris Beata Medvecová
1993
Exlibris Jitka Sobotová
1992
Exlibris vlastní / proper Exlibris Jan Antonín Pacák
1990
Exlibris Jaroslav Reilich Exlibris Vlastimil Sobota
1989
Exlibris Zdeněk Sobota Exlibris Boris Lewich Exlibris Jitka Sobotová
1985
Exlibris Jindřiška Jiráková