zpět
52
2003
52 Exlibris Vlastimil Sobota,
vlastní
70 x 84 mm