zpět
2016
99 Jindřiška Jiráková,
ex libris
85 x 153 mm