Klatovská 926 / 148 00 Praha 4 Kunratice / Česká republika / vlastimil.sobota@worldonline.cz
LITERATURA
2017

Katalog výstavy: Výstava X a X let pod sluncem

2017

Katalog výstavy: Vltavotýnské symposium drobné grafiky

2016

Katalog výstavy: Vltavotýnské symposium drobné grafiky

2013

Kolektiv autorů: Kunratice v běhu času

2010

my: Paleta Vlastimila Sobota, Kunratický zpravodaj, č. 6

2010
Katalog výstavy Vlastimil Sobota, Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling, Dánsko
2008
Současní tvůrci exlibris z okruhu SSPE, Spolek sběratelů a přátel exlibris, Praha
2006
Zdeněk Řehák: Humor na exlibris, Sborník pro exlibris a drobnou grafiku
2005
Slovník Českých a Slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostava
2004

3. benefiční aukce výtvarných děl pro Akci cihla, katalog, Občanské sdružení Portus, Praha

2004
Okno, Zpravodaj KPVU Prostějov, č. 5
2004
jch: O našich výtvarnících jinde,
In: Knižní značka, Spolek sběratelů a přátel exlibris, č. 1
2003
Němcová, E.: Exlibris Vlastimila Soboty,
In: Knižní značka, Spolek sběratelů a přátel exlibris, č. 4
2003
KATALOG VÝSTAVY, výstava malíře a grafika Vlastimil Soboty v domě Nadace J. Plívy ve Svitavách, Česká republika
2003
Současní mezinárodní tvůrci exlibris, Portugalsko
2002
Němec, Z.: Výstava Vlastimila Soboty, In: Knižní značka, Spolek sběratelů a přátel exlibris, č. 2
2000
Vencl, S.: České exlibris, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1998
Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy, katalog, Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, Praha
1996
Žatva slovenského a českého exlibris za rok 1996, katalog, SSPE Hradec Králové