Vlastimil Sobota
Vlastimil Sobota
Klatovská 926 / 148 00 Praha 4 Kunratice / Česká republika / vlastimil.sobota@worldonline.cz

Knížka jarošovského spisovatele Svatopluka,
kterou jsem ilustroval.
Výběr z ilustrací zde.

Život se neměří počtem nádechů a výdechů,
ale chvílemi,
které nám vzaly dech!

Adéla

Narozen 1. 12. 1953 v Praze. Studoval u B. Blažeje na SUPŠ grafické v Praze (1969-1973) a u J. Veškrny na SOŠV tamtéž (1987-1989). Pracoval v tiskárně, byl propagačním výtvarníkem a výtvarným redaktorem v redakcích novin
a časopisů. Spolupracoval s předními deníky a časopisy.
Zaměřuje se na grafiku a grafický design. Ve volné a drobné grafice užívá figurálních a krajinných motivů, v malířském díle se objevuje i zátiší. V oblasti drobné grafiky a exlibris získal několik cen. V 2. díle portugalské Contemporary International ex-libris artist je mu věnována oceňující studie. Zastoupen ve sbírkách Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling Dánsko, Muzea karetních her v Issly-les-Mouleneaux ve Francii, Muzea Malbork v Polsku, Exlibris Wereld v Holandsku, Trakaiskeho historického muzea v Litvě, Muzea exlibris v Sint-Niklaas
v Belgii, Památníku národního písemnictví v Praze, kulturního domu v Guadelupe (Mexiko), Galerie města Bratislavy a jinde.
 
 

 

REKLAMA
Spolek sběratelů a přátel exlibris